Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Zák.č.170/2017 Sb – novela zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v § 28 odst.1 písm.d) již pro rok 2017 (bod 7 přechodných ustanovení) stanoví, že příspěvkové organizace (PO) mohou odpisovat i svěřený majetek (dosud jen vlastní majetek). V daňovém přiznání se to projeví především v případech, kdy PO hradila odpisy (nebo jejich část) z vlastních zdrojů (ne z příspěvku na provoz).


← Zpět na aktuality