Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Aplikace zák.č.304/2013 Sb. k zápisu majitele příspěvkové organizace do veřejného rejstříku.

Zde uvádíme odborný právní rozbor a zdůrazňujeme tuto větu, která je v rozboru vyznačena se žlutým pozadím:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V případě právnických osob veřejnoprávní povahy se lze domnívat, že u některých z nich je identifikace skutečného majitele ve smyslu materiální definice z principu nemožná. V případě subjektů existujících a fungujících ve veřejném zájmu se tedy typicky zapíše jako skutečný majitel člověk, který je členem (či zástupcem člena – právnické osoby) statutárního orgánu dané osoby…
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-neboli – majitele nelze určit, tak někoho zapište

Kdo bude návrh na zápis majitele PO podávat – na konci souboru je uveden text z důvodové zprávy k § 118d zák.č.304/2013 Sb, ze kterého plyne, že návrh na zápis majitele PO podává zřizovatel PO.


← Zpět na aktuality