Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Konečně po 9-ti letech od vydání katalogu prací nv.č.222/2010 Sb. se odhodlalo MŠMT oficiálně přiznat, že ředitel samostatného právního subjektu – příspěvkové organizace MŠ nebo ŠJ musí být podle katalogu prací, oddílu B. 1. část dílu 1.01 Koordinační, projektový a programový pracovník, katalogové číslo 1.01.12, bod 2 zařazen v 11.platové třídě, i když nesplňuje vzdělání pro výkon práce v dané platové třídě stanovené § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (magistr nebo bakalář).
Mgr. Jana Mančalová, MŠMT, oddělení péče o pedagogické pracovníky

Stanovisko MPSV:
„Povolání Koordinační, projektový a programový pracovník uveden (1.01.12) v 11. platové třídě bod 2, který je od počátku určen pro zařazení vedoucích zaměstnanců – statutárních orgánů příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob ve veřejných službách a správě. Předpokládá se, že právě tyto osoby (ředitel nebo jeho statutární zástupce) budou komplexně koordinovat veškeré činnosti související se správou organizace (ekonomické, personální, technické, provozní atd.), a právě proto je tato platová třída pro takovéto statutární orgány jako nejnižší přípustná (při výkonu nebo řízení složitějších prací se určí platová třída podle těchto prací vyšší). Toto platí jak pro ředitele škol, tak i pro ředitele jiných organizací, v nichž se vykonávají třeba i jednodušší činnosti (například příspěvkové organizace, jejichž předmětem je stravování, technická správa, apod.).“

Dále stanovisko MŠMT upozorňuje zřizovatele MŠ:
„Dále uvádíme, že ředitelky mateřských škol jsou pedagogickými pracovníky, a proto by měly být odměňovány podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.“


← Zpět na aktuality