Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

18.7.18 – Zejména pro PPP připomínáme, že se v § 13 vyhl.č.27/2016 Sb s účinností od 1.9.2018 se vrací max.doba pro vydání zprávy a doporučení na 3 měsíce – novela č.270/2017 Sb., bod 4.

-novela vyhl. o ZŠ č.140/2018 Sb, (účinnost od 1.9.2018) sice upravuje nejnižší počty žáků ve třídě, ale u běžných tříd ZŠ v § 4 podle přechodných ustanovení novely se použije až od doby, od které se bude ZŠ financovat podle nových pravidel (podle návrhu novely ŠZ od 1.1.2020).


← Zpět na aktuality