Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Upozorňujeme na změny ve ŠZ podle novely ŠZ č.101/2017 Sb od 1.9.2018

-§ 16 odst.11 – ruší se souhlas KÚ s zřízením AP, změna nemá praktický význam, protože bez doporučení škol.poradenského zařízení nevzniká nárok na prostředky ze stát.rozpočtu pro AP

-§ 111a – i pro ŠD je možnost stejné výjimky z nejvyššího počtu žáků v oddělení ŠD jako u tříd MŠ, ZŠ, SŠ.

-další změny týkající se změny financování regionálního školství budou pravděpodobně odloženy o rok – novelu předala Poslanecká sněmovna do Senátu


← Zpět na aktuality