Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

vyhl.č.232/2018 Sb. s účinností od 1.11.2018 novelizuje vyhl.č.177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.
Hlavní změny – prodlužuje se doba pro testy, písemné práce. Obhajoba maturitní práce trvá nejméně 15 minut a nejdéle 30 minut; délku trvání obhajoby maturitní práce stanoví ředitel školy. Mění se tiskopis osvědčení o jednotlivé zkoušce.
Úplné znění vyhlášky ke stažení zde


← Zpět na aktuality