Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

SEMINÁŘE 2022/2023
Semináře „Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2023“ již proběhly

Naše další služby:
Účastníci našich seminářů mají možnost bezplatných celoročních konzultací.
!!! Přístupovým kódem je VARIABILNÍ SYMBOL z vystavené faktury !!!

Ostatním zájemcům poskytujeme konzultace prostřednictvím našeho emailu: info@seminar-ms.cz za poplatek 2500 Kč/rok.
Pro zájemce o jednorázové konzultace je cena 500 – 2000 Kč podle náročnosti dotazu.


Maturitní zkoušky pro cizince – občany Ukrajiny v r.2023

20.12.2022

Upřesnění pravidel konání maturitní zkoušky pro cizince – občany Ukrajiny v jarním a podzimním termínu r.2023 formou opatřením obecné povahy MŠMT – zveřejněno na úřední desce MŠMT 28.11.2022 (https://www.msmt.cz/file/58798/).

Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2022

20.12.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 425/2022 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti – průměrná mzda činí 39 306 Kč.

Zahraniční stravné pro rok 2023

14.12.2022

Zahraniční stravné pro rok 2023
Vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro r.2023.

Pozor na zastupování uvolněného ředitele pro výkon veřejné funkce!!!

21.10.2022

Aktuálně se nabízí otázka, jak postupovat, pokud je ředitel školy uvolněn pro výkon veřejné funkce.
Často zřizovatel jmenuje nového ředitele z řad stávajících zaměstnanců (obvykle pedagogů) na dobu určitou, po dobu uvolnění původního ředitele pro výkon veřejné funkce.
!!! A v tom je pro nového ředitele velké nebezpečí !!!
Pokud …

Hygienické požadavky na prostory ve školách

10.10.2022

Vyhl.č. 306/2022 Sb. s účinností od 11.října 2022 novelizuje vyhl.č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
§ 12 podmínky pro osvětlení prostor – nově se vztahuje i na prostory pro děti

V příloze č. 1 bod 4 se …

Doučování – sazba navýšena na 300 Kč/h

22.09.2022

MŠMT ve Věstníku č.5/2022 (bod IV písm.b na str.5) zveřejnilo informaci o navýšení max.hodinové sazby při doučování na 300 Kč/hodinu.

Jazyková příprava v ZŠ a v SŠ

31.08.2022

Vyhl.č. 250/2022 Sb., čl.I novelizuje s účinností od 1.9.2022 vyhl.č. 13/2005 Sb. Zavádí v § 6a-6d pravidla pro vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu cizinců, zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu, vznik skupiny pro jazykovou přípravu a organizace jazykové přípravy. Tato úprava je platná pouze do 31.8.2023

Zvýšení tarifů provozních zaměstnanců

31.08.2022

Pozor na zvýšení tarifů provozních zaměstnanců.
Stanoví to nař.vlády č.264/2022 Sb. – novela nař.vlády č.341/2017 Sb. v příloze č.1 s účinností od 1.9.2022. Plné znění nař.vlády č.341/2017 Sb. ke stažení zde.