Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

SEMINÁŘE 2022/2023
Semináře „Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2023“ již proběhly

Naše další služby:
Účastníci našich seminářů mají možnost bezplatných celoročních konzultací.
!!! Přístupovým kódem je VARIABILNÍ SYMBOL z vystavené faktury !!!

Ostatním zájemcům poskytujeme konzultace prostřednictvím našeho emailu: info@seminar-ms.cz za poplatek 2500 Kč/rok.
Pro zájemce o jednorázové konzultace je cena 500 – 2000 Kč podle náročnosti dotazu.


Vyhl.č. 511/2021 Sb. – změna výše stravného

19.08.2022

S účinností od 20.8.2022 se mění ve vyhl.č. 511/2021 Sb. k cestovním náhradám výše stravného v § 3 a průměrná cena benzinu 98 v § 4. Plné znění vyhlášky ke stažení zde.

Dvě novely zák.č. 67/2022 Sb. – vzdělávání cizinců-Ukrajinců

01.07.2022

Zák.č. 67/2022 Sb. upravující vzdělávání cizinců-Ukrajinců,
-kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
-kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje …

Zástupce ředitele nebo vedoucí učitel pro odborný výcvik

16.06.2022

Zřízení zástupce ředitele pro odborný výcvik nebo vedoucího učitele pro odborný výcvik je nově upraveno s účinností od 1.9.2022 v § 13 odst.7 vyhl.č. 13/2005 Sb. s tím, že je pro zřízení takové vedoucí pracovní pozice rozhodující počet skupin odborného výcviku!!!
Rozsah přímé pedagogické činnosti je v nv.č. 75/2005 Sb., …

Novela vyhl.č. 15/2005 Sb.

16.06.2022

Vyhl.č. 150/2022 Sb. novelizuje vyhl.č. 15/2005 Sb. s účinností od 1.7.2022 a změna se týká ZŠ, SŠ a VOŠ, které podle § 10 odst.3 ŠZ zpracovávají výroční zprávu. Nově se do osnovy výroční zprávy zařazuje bod:
e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu,
Několik bodů původní osnovy bylo zrušeno. …

Novela nař.vlády č. 75/2005 Sb. a vyhl.č. 13/2005 Sb.

25.05.2022

S účinností od 1.9.2022 stanoví:
-nař.vlády č. 125/2022 Sb. – novela nař.vlády č. 75/2005 Sb. – nová pravidla pro určení rozsahu přímé pedagogické činnosti vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení

-vyhl.č. 126/2022 Sb. – novela vyhl.č. 13/2005 Sb. – v § 7 jsou nově stanovena pravidla, kdy může ředitel určit zástupce …

Novela vyhl. o cestovních náhradách

13.05.2022

Novely právních předpisů
-další vyhl.č. 116/2022 Sb. novelizuje vyhl.č. 511/2021 Sb. o cestovních náhradách – zvyšuje cenu benzinu a nafty – účinnost 14.5.2022

Novely vyhl.č. 74/2005 Sb. a 310/2018 Sb.

13.05.2022

Novely právních předpisů
-vyhl.č. 111/2022 Sb. novelizuje 2 vyhlášky:
1) vyhl.č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, jedná se upřesnění výkladu pojmu „pravidelná docházka“ – účinnost 1.9.2022
2) vyhl.č. 310/2018 Sb. o krajských normativech – přesnější vymezí výkonů středisek volného času, pro které bude KÚ stanovovat normativy – účinnost 1.1.2023

Novela nv.č. 75/2005 Sb. – zástupci ředitele

03.05.2022

Ve středu 27. dubna 2022 byla vládou projednávána novela nv.č. 75/2005 Sb., která mění rozsah přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele.
V usnesení vlády k novele nv.č. 75/2005 Sb. bylo uvedeno, že MŠMT zapracuje do novely připomínky Legislativní rady vlády a předloží předsedovi vlády k podpisu.
Čekáme na schválení novely a …