Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Nezapomeňte přihlásit vaši datovou schránku na ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/), aby vám mohla ČSSZ zasílat údaje z elektronické neschopenky – hned na titulní stránce vpravo nahoře ikona „Přihlásit“.
Od 1.1.2020 se také ruší tištěné potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze), které v současné době dokládá zaměstnanec svému zaměstnavateli . Při trvání DPN odesílá lékař na správu sociálního zabezpečení Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti elektronicky. Pokud zaměstnavatel přihlásil svoji datovou schránku na ePortálu ČSSZ, obdrží do datové schránky potvrzení o trvání DPN automaticky i informaci o tom, ke kterému dni potvrdil lékař trvání DPN zaměstnance.


← Zpět na aktuality