Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Financování nových výkonů od 1.9.2021
-OŠ KÚ budou pravděpodobně vycházet u MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ z výkazu P1d-01, v něm škola měla uvést změny hodin přímé pedagogické činnosti od 1.9.2021 proti stavu k 30.9.2020. U ostatních škol a školských zařízení ze změn pedagogických výkonů od 1.9.2021.
-podle směrnice č. j. MSMT-14281/2018, čl.X odst.1:
„KÚ upraví rozpis rozpočtu podle změn, …..které by právnickou osobu podstatným způsobem neoprávněně zvýhodnily nebo znevýhodnily.“ To je ovšem formulace, kterou musí OŠ KÚ upřesnit, obvykle to OŠ KÚ stanoví v metodice k rozpisu rozpočtu.

-dále směrnice definuje pojem „podstatné rozdíly“, které OŠ KÚ při rozpisu rozpočtu, případně při změnách v průběhu roku zohlední:
čl.II odst.(5) Za významný rozdíl se považuje zejména rozdíl
a) u školních družin v době provozu anebo počtu oddělení,
b) u mateřských škol v době provozu, počtu jednotlivých pracovišť anebo počtu tříd,
c) u základních škol v počtu tříd,
d) u středních škol v počtu tříd v jednotlivých oborech vzdělání.

Závěr:
-sledovat informace OŠ KÚ na jejich webové stránce
-požádat OŠ KÚ (u obecních škol prostřednictvím ORP) o navýšení rozpočtu na změny od 1.9.2021. V žádosti uvést rozpočtový dopad na navýšení (snížení) platových tříd od 1.9.2021, podobně pro platové postupy, dovolenou po MD, po RD, vyčíslit rozpočtový dopad při zřízení (zrušení) vedoucích pedagogických míst se sníženým rozsahem přímé pedagogické činnosti od 1.9.2021.
-oznámit změny od 1.9.2021, které povedou ke snížení rozpočtu (např. úbytek tříd, zrušení vedoucí pedagogické pozice,….)


← Zpět na aktuality