Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Jak posuzovat nepřítomnost zaměstnance v práci při povodních?

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu stanoví příloha nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Jestliže přírodní živly zkomplikují dopravu do práce, pamatuje na tuto situaci výše uvedené nařízení, které upravuje:

  1. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků Zaměstnanec má nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li  dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.
  2. Znemožnění cesty do zaměstnání Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.

Pokud zaměstnanec nenastoupí do práce proto, že poskytuje osobní pomoc při povodni jiné fyzické nebo právnické osobě, jedná se    o tzv. překážku v práci z důvodu obecného zájmu – výkon občanské povinnosti při živelní události podle ustanovení § 202 zákoníku práce. V tomto případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno na dobu nezbytně nutnou. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.


← Zpět na aktuality