Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky.


← Zpět na aktuality