Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

K 1.květnu jsou novelizovány 2 školské předpisy.

-u školského zákona jsou změny rozvrženy s účinností od 1.5.2015 (mění se prac.poměr ředitelů zpět na dobu neurčitou, nižší kompetence školské rady při podávání návrhu na odvolání ředitele, ukončování studia na středních školách,..) od 1.9.2015 (omezení bezplatnosti u MŠ na školní rok, zákaz prodeje některých potravin, zřizování přípravných tříd…) a 1.9.2016 (hlavně podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,…). Pozor na přechodná ustanovení!

-u zákona o pedagogických pracovnících – s účinností od 1.5.2015 se ruší pouze § 22 odst.4.


← Zpět na aktuality