Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Kontrolní hlášení 2016, zdroj: Finanční správa

Kontrolní hlášení 2016

S účinností od 1. ledna 2016 vznikne plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Data vykázaná v kontrolním hlášení u dodavatele budou vzájemně „párována“ s daty vykázanými v kontrolním hlášení u odběratele. Počátečním obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016, respektive 1. čtvrtletí 2016. Tedy první kontrolní hlášení budou podávána do 25. 2. 2016, respektive do 25. 4. 2016. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně, a to výhradně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Informace o tom, kdo a v jakých lhůtách je povinen podávat kontrolní hlášení, včetně vzoru formuláře a dalších informací, souvisejících například s neplněním zákonné povinnosti podat kontrolní hlášení, naleznete na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH a na www.financnisprava.cz, pod odkazem Kontrolní hlášení DPH.

Institut kontrolního hlášení byl přijat zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“). Problematika kontrolního hlášení je upravena v § 101c až § 101i zákona o DPH.


← Zpět na aktuality