Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Může zaměstnavatel požadovat od zaměstnance informaci, zda dovolenou trávil v rizikové oblasti?
Podle § 102 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Do této povinnosti lze určitě zařadit i přijetí opatření ve vztahu k zaměstnancům při jejich návratu z dovolené a jejich opětovném zapojení do práce. Z § 102 odst. 1 ZP však ani extenzivním výkladem nelze dovodit, že by zaměstnavatel byl za současné situace spojené s rozšířením nákazy oprávněn nařizovat zaměstnancům, kde budou dovolenou trávit, případně jim zakazoval, aby dovolenou v určitých místech trávili.
Po návratu z dovolené vzhledem k současné situaci šíření koronaviru je zaměstnavatel oprávněn řešit se zaměstnancem jeho opětovný nástup do zaměstnání. Z toho plyne, že:

1. Zaměstnavatel je oprávněn na zaměstnanci vyžadovat sdělení, zda dovolenou trávil v rizikové oblasti. Kdyby byl zaměstnavatel schopen prokázat, že skutečnosti uvedené zaměstnancem o místě trávení dovolené jsou nepravdivé, jedná se o porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Zaměstnanec svými nepravdivými informacemi mohl způsobit zaměstnavateli škodu, ale hlavně mu znemožnil plnit povinnosti vytvářet pro všechny zaměstnance bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. To by mohlo být možností zavlečení nákazy na pracoviště zaměstnavatele ohroženo.
2. V případě pochybností anebo zájmu zaměstnavatele, aby ochránil ostatní zaměstnance, je možné jako ochranné opatření se zaměstnancem po návratu z dovolené dohodnout výkon práce z domova.


← Zpět na aktuality