Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

S účinností od 1.11.2015 se podle novely č.278/2015 Sb., zvyšují platové tarify v přílohách č.1 (provozní zaměstnanci), 3, 4, 5, 7, 9 (pedagogové). Pozor, v příloze č.9 pro pedagogy je nově upraven počet stupňů. Do 31.10.2015 poslední 5.platový stupeň (praxe nad 27 let) je upraven od 1.11.2015 na praxi do 32 let a nově je zaveden 6.platový stupeň (praxe nad 32 let). Proto je nutné u pedagogů v 5.platovém stupni zkontrolovat délku praxe a u těch, jejichž praxe přesáhla 32 let, zařadit je do 6.platového stupně.


← Zpět na aktuality