Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Novela školského zákona č.101/2017 Sb v § 22a a 22b přináší novou úpravu práv a povinností pedagogů. Doporučujeme zapracovat do školního řádu s účinností od 1.9.2017. Především u ZŠ, SŠ a VOŠ pozor na novou úpravu v § 31 odst.5. Podle nové úpravy § 38 odst.3 již nemusí být žák plnící povinnou školní docházku v zahraničí vždy žákem kmenové školy v ČR. Pro SŠ jsou nové povinnosti v § 57 odst.2 a 3. Pro VOŠ – § 102 odst.4 – povinným členem zkušení komise je odborník u praxe. Znění škol.zákona ke dni 1.9.2017 ke stažení zde.


← Zpět na aktuality