Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhl.č.214/2015 Se novelizuje vyhl.č.177/200 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Změna v § 9 – délka didaktického testu z matematiky, nový § 19a – Nahrazující zkouška z cizího jazyka, účinnost již od 1.9.2015.


← Zpět na aktuality