Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhl.č.107/2019 Sb. novelizuje vyhl. č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích s účinností od 1.května 2019. Plné znění ke stažení zde.
Pozor na „Přechodné ustanovení“:
Na konkursy vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí ustanovení vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


← Zpět na aktuality