Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhl.č. 13/2023 Sb. novelizuje s účinností od 1.2.2023 přílohu č.2 vyhl. o školním stravování č. 107/2005 Sb. Zvyšují se horní hranice finančního limitu pro strávníka o cca 20%, ke stažení zde.


← Zpět na aktuality