Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

S účinností od 1.2.2011 je novelizována vyhl.č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Bude se týkat především akcí DDM a škol v přírodě.


← Zpět na aktuality