Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhláška č.416/2017 Sb., novelizuje vyhl. č.27/2016 Sb., o speciálních vzdělávacích potřebách s účinností od 1.1.2018.

Především v § 5 budou nově (cca od března 2018) školská poradenská zařízení rozlišovat, zda má asistent pedagoga konat pomocnou přímou práci (plat.třída 4-5, odborná kvalifikace § 20 odst.2 ZoPP), nebo přímou práci – (plat.třída 6-8, odborná kvalifikace § 20 odst.1 ZoPP).

Podle přechodných ustanovení bod 3 lze očekávat první vyšetření poradny s rozdělením AP do dvou skupin od března 2018. Nově se definují normativy na platy pedagogů P1, asistentů pedagoga AP – P2,P4 a psychologů – P3, již jen plat.tarify, ruší se zvýšení o 5% na pohyblivou složku platu. Úplné znění vyhlášky ke stažení zde.


← Zpět na aktuality