Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

K 1.7.2012 je novelizován zákon o archivnictví novelou č.167/2012 Sb. I po této novele zůstává pro školy a školská zařízení možnost vedení spisové služby jak v elektronické, tak i v listinné podobě – § 63 odst.3. Zdůrazňujeme, že školy a školská zařízení nikdy neměly a nemají povinnost vést spisovou službu elektronicky.


← Zpět na aktuality