Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Od 1.9.2017 nabývá účinnost vyhl.č.243/2017 Sb., která mění:

-vyhl. č.48/2005 Sb., o ZŠ – pozor na povinnost rodičů, pokud nepřihlásili dítě na kmenovou ZŠ

-vyhl.č.492/2005 Sb., o krajských normativech, – normativ na individuálně vzdělávané dítě v MŠ – 5%

-vyhl.č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, k přihlášce lze dokládat i výpisy z vysvědčení

-vyhl.č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zveřejnění schváleného způsobu hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky, u „cizinců“ prodloužení doby na didaktický text a písemnou práci Čj, úprava příloh 1 a 1a,

-plná znění ke stažení zde – č.48/2005 Sb., č.492/2005 Sb., č.353/2016 Sb., č.177/2009 Sb.


← Zpět na aktuality