Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Upozorňujeme zaměstnavatele, že od 1.července 2019 byla zák.č.32/2019 Sb. zrušena karenční doba a zaměstnavatel hradí nemocným zaměstnancům v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti náhradu platu za všechny dny. Současně se snížil odvod na sociální pojištění z 25% na 24,8% vyměřovacího základu.


← Zpět na aktuality