Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Zatím jen navržené změny v ošetřovném, zatím neschválené Parlamentem.
Vládou schválená úprava ošetřovného prodlouží dobu výplaty ošetřovného po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření. Školy, jiná dětské zařízení nebo zařízení sociálních služeb nebudou muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Tisková zpráva MPSV k ošetřovnému ze dne 13.10.2020 zde


← Zpět na aktuality