Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

-bohužel musíme upozornit na upravené metodiky MŠMT ke stanovení max.počtu hodin přímé práce asistentů pedagoga ve školách, třídách a odděleních ŠD zřízených podle § 16 odst.9 ŠZ (platí samozřejmě i pro ZŠ speciální i pro praktické školy) – jednotlivé upravené metodiky pro ZŠ, MŠ, SŠ a ŠD ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/metodiky-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi

-tyto metodiky zavádí nový pojem PHAmax (počet hodin přímé práce pro AP)
-v metodice se uvádí: „Hodnoty PHmax a PHAmax se stanoví odděleně a případné „přebytky“ PHmax nelze využít na asistenty pedagoga a naopak.“ Z této věty vyplývá, že hodiny uvedené v novelách vyhl. o MŠ (§ 1d odst.10), vyhl. o ZŠ (§ 7c), vyhl. o zájmovém vzdělávání (§ 10 odst.12) a v nař.vlády č.123/2018 Sb. (příloha č.2) jsou určeny jen pro asistenty pedagoga a jejich případnou úsporu nelze využít pro posílení PHmax (pro učitele) a naopak.

S pozdravem Radka Šlegrová, Pavel Zeman


← Zpět na aktuality