Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Upozorňujeme ředitele středních škol na vyhl.č.245/2015 Sb – novelu, vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách – účinnost již od 30.září 2015. Část novely týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 1 odst. 1 písmeno i, § 3b) má účinnost až od 1.září 2016.


← Zpět na aktuality