Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (PO)

se uskuteční na vybraných základních školách (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
a škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) a středních školách. Přihláška do PO je
zveřejněna spolu s vyhlášením PO na webovém portálu MŠMT.
https://www.msmt.cz/…ani

Zaměstnanci realizující níže uvedené pracovní úkoly mimo NPI (viz str. 9) budou v pracovně-právním vztahu s NPI formou DPČ. Školy, které budou mít zájem se zapojit do PO, zašlou na MŠMT přihlášku do PO a stručný projekt
kombinovaného vzdělávání ve škole (podrobně viz níže) s datem doručení nejpozději do 2. 12. 2020.
Přihláška se bude podávat na předepsaném formuláři prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky ministerstva (ID: vidaawt)


← Zpět na aktuality