Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Pro účetní PO:

MF vydalo nové České účetní standardy č.709 – Vlastní zdroje a č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Zveřejněny jsou ve Finančním zpravodaji č. 6/2012.


← Zpět na aktuality