Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Registr smluv – zák.č.340/2015 Sb přináší od 1.7.2016 povinnost příspěvkovým organizacím zveřejňovat smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50000 Kč bez daně z přidané hodnoty (vztahuje se např. i na objednávky, nájmy v souhrnu za 5 let,…). V § 3 však vyjímá z této povinnosti příspěvkové organizace, které nezřídila obec s rozšířenou působností (někdy se také používá označení obec III). Na webu MV ČR http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx jsou uveřejněny základní informace a v sekci „Metodické dokumenty“ je uveřejněn i metodický návod.


← Zpět na aktuality