Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Výkaz P1d-01
-do 10.6.2020 musíte odevzdat výkaz P1d-01. Pokud jste v letošním školní roce nevyužili plně PHmax, doporučujme ve výkazu P1d-01 vyplnit ve sl.2 hodnotu odpovídající úspoře přímé pedagogické činnosti (PPČ) proti PHmax nového školního roku.

Rozvojový program MŠMT
-podmínky rozvojového programu lze stáhnout na webu MŠMT v sekci „Vzdělávání“ a volba odpovídající předškolnímu nebo základnímu nebo střednímu vzdělávání. Obecné vyhlášení rozvojového programu si můžete stáhnout zde.
V jednom souboru jsou pravidla programu pro MŠ-modul A, pro ZŠ-modul B (od str.9) , pro SŠ-modul C (od str.16).
-z rozvojového programu jsou bohužel vyloučeny školy, které mají výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků – u MŠ čl.3 odst.2 písm.c) – str.3, u ZŠ čl.3 odst.2 písm.c) – str.10, …..
-z rozvojového programu nelze požadovat rozpočet na zajištění nových tříd, …u MŠ čl.3 odst.2 písm.b):
„Dotace není určena pro financování přímé pedagogické činnosti spojené s navýšením počtu hodin v nově vzniklých třídách od 1. září 2020.“
Rozpočet na nové třídy bude škola požadovat z rezervy KÚ podle pravidel KÚ – obvykle jsou uvedeny v „Metodice rozpisu rozpočtu na r.2020“.


← Zpět na aktuality