Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Sdělení MŠMT ČR k zápisům do MŠ:
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2.5.2020 do 16.5.2020.

-další informace na http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021


← Zpět na aktuality