Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Podle vyhl.č.403/2011 Sb., (§ 33-nový obsah SU 521 ve výsledovce) a rozpisu rozpočtu z MŠMT na KÚ, čj. MŠMT – 270/2012 – 26 se v r.2012 budou náklady na náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (DPN) účtovat na SU 521-mzdové prostředky. Oddělí se formou vlastního analytického účtu AU a zdrojem budou i nadále prostředky ONIV nebo jiné provozní prostředky.


← Zpět na aktuality