Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Podle novely ŠZ č.82/2015 Sb, bod 28, účinnost 1.9.2016, se omezení bezplatnosti v posledním ročníku MŠ nevztahuje na děti uvedené v § 16 odst. 9. Protože téměř všechna stanoviska ŠPZ k OŠD byla vydána do 31.8.2016 (podle vyhl.č.73/2005 Sb), pak úplatu nebude zákonný zástupce dítěte s OŠD hradit pouze v případě, že ŠPZ diagnostikovalo u dítěte zdravotní postižení. Pozor!!! V novele ŠZ č.178/2016 Sb je bod 59, který mění zcela § 123 odst.2 ŠZ a stanovuje bezúplatnost vzdělávání v MŠ vždy v posledním ročníku MŠ bez ohledu, zda dítě má OŠD, ale účinnost této změny je od 1.září 2017!!!


← Zpět na aktuality