Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Všem ředitelům MŠ, ZŠ, SŠ a ŠD – i když byly s účinností od 1.9.2018 novelizovány vyhl. o MŠ, ZŠ, SŠ a zájmovém vzdělávání (ŠD), části novely týkající se reformy financování a PH max se pro šk.rok 2018/19 NEPOUŽIJÍ s ohledem na novelu škol.zákona č.167/2018 Sb, která reformu financování regionálního školství odkládá na 1.1.2020.

Pro přípravu škol.roku 2019/2020 je již nezbytné pedagogické personální zajištění tohoto škol.roku připravovat podle částí novel, které se týkají reformy financování a PH max, a pro ZŠ a SŠ také podle nového nař.vlády č.123/2018 Sb, které stanovuje hlavní pravidla pro určení PHmax pro ZŠ a SŠ.


← Zpět na aktuality