Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhl.č.271/2021 Sb. novelizuje vyhl. o MŠ od 1.9.2021
-nově § 1e – organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu

Vyhl.č.271/2021 Sb. novelizuje vyhl. o ZŠ od 1.9.2021
-§ 6 odst.1 – zvýšení limitu na bezplatné školní potřeby z 200Kč na 500Kč
-nově § 10-11b – nová úprava vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu

Vyhl.č.272/2021 Sb. novelizuje vyhl. o školním stravování od 1.9.2021
-upřesnění pravidel i pro výdejnu lesní školy a hlavně nová tabulka finančních limitů v příloze č.2

-vyhlášky s vyznačenými změnami (červený text) jsou ke stažení v záložce „Zákony, vyhlášky“


← Zpět na aktuality