Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhl.č. 405/2020 Sb. novelizuje následující vyhlášky:

vyhl.č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – účinnost 15.10.2020, plné znění ke stažení na: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

vyhl.č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, účinnosti dnem 1. ledna 2021, nová příloha č.5 vzory tiskopisů podle § 2 odst.2 písm.c) – vysvědčení o maturitní zkoušce. Nová příloha č.5 ke stažení na www.mvcr.cz v sekci Legislativa, Sbírka zákonů.

vyhl.č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv účinnost 15.10.2020, ke stažení u nás v sekci „Zákony, vyhlášky“. Jedná se o vypuštění informací o rozvojových programech MŠMT z výročních zpráv.


← Zpět na aktuality