Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhl.č.200/2021 Sb. novelizovala několik vyhlášek:
-vyhl.č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – žák komplexních oborů (maturita i výuční list) se započítává do počtu žáků školy jen jednou
– komplexní obory (maturita i výuční list) se započítávají do maturitních oborů
-postup vzdělávání, pokud žák komplexního oboru nevykoná závěrečnou zkoušku úspěšně
-ŠVP komplexních oborů (maturita i výuční list) obsahuje vzdělávání obou příslušných rámcových vzdělávacích programů.
-vyhl.č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání – na přihlášce ke studiu oborů (maturita i výuční list) se uvedou oba obory – § 1 odst.6
-vyhl.č.3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání – na vysvědčení se u oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou uvádí obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. – § 1 odst.5
-vyhl.č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku – předání vysvědčení ve 3.ročníku komplexních oborů (maturita i výuční list)


← Zpět na aktuality