Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vzor formuláře výkazu P 1d-01 pro rok 2020 a metodický pokyn k vyplňování naleznete na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/p-1d-01-vykaz-o-zmenach-v-poctu-hodin-prime-pedagogicke


← Zpět na aktuality