Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

S novým školním rokem upozorňujeme na zrušení zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a jeho nahrazení zákonem č. 110/2019 Sb. (od 24.4.2019).
-stále je pro školy a školská zařízení závazné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
-zejména pro ZŠ a střední školy připomínáme § 7 zák. č. 110/2019 Sb
§ 7 Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů
Dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jemu dovršením patnáctého roku věku.


← Zpět na aktuality