Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Zápis do MŠ – pokud rodič nepřihlásí k zápisu do MŠ dítě-budoucího předškoláka ze spádového obvodu, vyčká ředitel asi do 20.května, protože rodič mohl přihlásit dítě do jiné MŠ a ta to spádové MŠ sdělí až po 16.květnu. V rámci dobrých vztahů s veřejností doporučujeme po 20.květnu obrátit se na rodiče s dotazem, jak jejich dítě (budoucí předškolák) bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Teprve když rodič nereaguje, obraťte se podle § 10 odst.4 z.č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí na OSPOD, může se jednat o přestupek podle § 182a odst.1 písm.b) škol.zákona. Podobně bude MŠ informovat OSPOD, pokud dítě-předškolák nebude bez řádné omluvy docházet na povinné předškolní vzdělávání – pravidla omlouvání stanovuje sama MŠ podle § 34a odst.4 škol.zákona.


← Zpět na aktuality