Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

MŠMT se opět předvedlo a zveřejnilo 25.8.2021 změnu RVP PV s tím, že MŠ tuto změnu zapracují do svých ŠVP do 1.9.2021.
Do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byla začleněna nová část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola 8.4). Změna v RVP PV byla provedena v návaznosti na vyhlášku č. 271/2021 Sb., která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Novelizace se týká poskytování jazykové přípravy v předškolním vzdělávání. Účinnost této vyhlášky je od 1. září 2021.

Opatření ministra je ke stažení na: https://www.msmt.cz/file/56050/
Úplné znění RVP PV je ke stažení na: https://www.msmt.cz/file/56051/
Dopis náměstka ministra je na: https://www.msmt.cz/file/56056/
Metodický materiál pro poskytování jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání je k dispozici na: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-material-msmt-k-poskytovani-bezplatne-jazykove


← Zpět na aktuality