Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Změna výše příplatku za třídnictví
Nař.vlády č. 322/2021 Sb. novelizuje § 8 a přílohu č.5 nař.vlády č. 341/2017 Sb., účinnost 1.9.2021.
-odst.3 – hranice pro třídnictví (jedna z variant zvláštního příplatku) se zvyšují na 1500-3000 Kč
-odst.4 – při souběhu zvláštních příplatků (ve školství např. příplatek za třídnictví, příplatek za práci ve třídách zřízených podle § 16 odst.9 ŠZ) má pedagog stále nárok jen na jeden příplatek.
Plné znění ke stažení zde, také v sekci Zákony, vyhlášky.


← Zpět na aktuality