V záznamu ze setkání ředitelů a MŠMT k doučování 8.2.2022 jsou naprosto nové úkoly pro školy:

V záznamu ze setkání ředitelů a MŠMT k doučování 8.2.2022 jsou naprosto nové úkoly pro školy:
Účelový znak pro účtování prostředků na doučování v období leden–srpen 2022 je 330 86. Bližší informace budou poskytnuty spolu s převedením finančních prostředků od příslušných krajských úřadů.
Pokud pro školu nebudou prostředky na doučování dostačující a předpokládá vyšší potřebu, bude možné ji vyjádřit při zjišťování v rámci mimořádného šetření k doučování (21. 2. – 7. 3. 2022). Na základě této informace bude MŠMT rozhodovat o uvolnění dalších prostředků na doučování ve školním roce 2021/2022.

Nově je stanovena povinnost informovat o zdroji financování, tzv. povinná publicita: na internetových stránkách školy uvést realizaci doučování jako investice Národního plánu obnovy (lze použít vzorový leták/plakát – ke stažení na https://doucovani.edu.cz/…ita a prohlášení „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“, na viditelné místo ve škole fyzicky umístit aspoň jeden plakát (ke stažení viz. výše) a prokazatelně informovat všechny zapojené subjekty o financování z EU.