Zák.č. 67/2022 Sb. upravující vzdělávání cizinců-Ukrajinců

Zák.č. 67/2022 Sb. upravující vzdělávání cizinců-Ukrajinců,
-kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
-kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.

V rozmezí 3 dnů nabyly účinnost 2 novely tohoto zákona.

-zák.č. 175/2022 Sb., část 4, s účinností od 27.6.2022 vkládá nový § 2a – formulace pro obyčejné lidi dost nesrozumitelná, tedy cizinci-Ukrajinci se musí k předškolnímu a základnímu vzdělávání hlásit ve školách podle svého konkrétního místa pobytu.

-zák.č. 199/2022 Sb., s účinností od 30.6.2022
-§2b – do kdy musí cizinec-Ukrajinec zahájit povinnou školní docházku
-2c – za jakých podmínek přestane být cizinec-Ukrajinec žákem ZŠ, SŠ, nebo dítětem vzdělávajícím se v přípravné třídě, mateřské škola
-§3a – pravidla zařazování cizinců-Ukrajinců do tříd, přednostně do běžných tříd, samostatné třídy jen pro cizince-Ukrajince jen v případech, kdy to jinak nelze
-§5a – MŠMT může s ohledem na množství příchozích cizinců-Ukrajiců opatřením obecné povahy měnit termíny, lhůty, podmínky vzdělávání – je vhodné sledovat úřední desku MŠMT (ikona úřední desky je na titulní straně webu MŠMT)
-§5b – povinnost cizinců-Ukrajinců sdělit škole číslo vízového lístku, který se na výzvu MŠMT předá na MŠMT
-§6 odst.2 – výjimka z odborné kvalifikace pedagogů ve třídách zřízených jen pro cizince-Ukrajince
-§10 odst.2 – doba ukončení platnosti zák.č. 67/2022 Sb. se prodlužuje do 31.8.2023

Plné znění ke stažení zde.