Od 1.září 2024 již nebude pokračovat finanční podpora ukrajinských asistentů pedagoga.

Současně se od 1.září 2024 zrušuje možnost výjimky z požadavku znalosti českého jazyka pro pedagogické pracovníky.

Na základě zmíněné novely rovněž bude do konce března 2024 docházet k přeregistraci osob s dočasnou ochranou. Tyto osoby se budou registrovat u Ministerstva vnitra za účelem prodloužení dočasné ochrany do 31. března 2025. Při registraci budou tyto osoby uvádět mj. také název a adresu školy, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné školní docházky, popřípadě k povinnému předškolnímu vzdělávání, pokud již dítěti tato povinnost vznikla a trvá. Školy nebudou muset ověřovat, zda došlo u dětí, žáků a studentů k prodloužení dočasné ochrany. "

https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-ucinneho-k-1-9-2024/