Vyhl.č. 250/2022 Sb., čl.I novelizuje s účinností od 1.9.2022 vyhl.č. 13/2005

Vyhl.č. 250/2022 Sb., čl.I novelizuje s účinností od 1.9.2022 vyhl.č. 13/2005 Sb. Zavádí v § 6a-6d pravidla pro vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu cizinců, zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu, vznik skupiny pro jazykovou přípravu a organizace jazykové přípravy. Tato úprava je platná pouze do 31.8.2023 a od 1.9.2023 se ruší.

Vyhl.č. 250/2022 Sb., čl.II novelizuje s účinností od 1.9.2022 vyhl.č. 48/2005 Sb. Upřesňuje v § 10 a 11b pravidla pro vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu cizinců. Tato úprava je platná pouze do 31.8.2023 a od 1.9.2023 se ruší.