Upřesnění pravidel konání maturitní zkoušky pro cizince

Upřesnění pravidel konání maturitní zkoušky pro cizince – občany Ukrajiny v jarním a podzimním termínu r.2023 formou opatřením obecné povahy MŠMT – zveřejněno na úřední desce MŠMT 28.11.2022 (https://www.msmt.cz/file/58798/) nebo ke stažení zde.