S účinností od 7.2.2022 mají ředitelé škol rozhodnout o mimořádném ředitelském volnu nebo mimořádném distančním vzdělávání na základě posouzení podmínek školy.

S účinností od 7.2.2022 mají ředitelé škol rozhodnout o mimořádném ředitelském volnu nebo mimořádném distančním vzdělávání na základě posouzení podmínek školy.
Znění zákona č. 26/2022 Sb. ke stažení zde – text se žlutým pozadím.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Doporučuje ředitelům přečíst si důvodovou zprávu, je v zaslaném textu vyznačena se zeleným pozadím. Jsou v ní uvedené praktické situace, které mohou nastat.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!